Monthly Archives: October 2017

Quan trời ban phúc – DJ chương 95 + 96

Artist: Mahoangtinh (Vokiemtinh)

Lời dịch: Nana

KHÔNG repost, có nhu cầu share thì dẫn link hộ mình nhé. Cảm ơn ˘◡˘

(đọc từ trái sang phải)

-TQTP-01 Continue reading

%d bloggers like this: