Monthly Archives: December 2017

Thông báo

Blog đã mở lại cho mọi người đọc truyện khác sau khi khóa hết các chương QTBP do bị report với Tấn Giang. Đừng hỏi thêm gì nữa.

%d bloggers like this: