Daily Archives: 09/01/2018

Chim hoàng yến – 4

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích hái dâu

qt801

Chương 4

Chưa bao giờ Sầm Duật tin vào những giấc mơ, người ta thường bảo nếu chiêm bao không phải điềm báo cho điều sắp đến, thì cũng là những việc trái với hiện thực, còn hắn luôn quy nó vào mê tín dị đoan. Ngặt nỗi tình hình có vẻ không khéo thế, ban ngày hắn quẩy tung nóc ở trường đua ngựa, chập tối lại túm tụm đánh chén với đám Từ Khải Phong, cả bàn nhậu chỉ có mỗi hắn không uống rượu, còn bị Mạc Tiến cười nhạo “chồng quản nghiêm”. Tan cuộc ai về nhà nấy, đúng lúc tài xế nhà họ Mạc bị kẹt trên đường, Mạc Tiến muốn đi nhờ xe của hắn, hắn bèn tiễn giúp một đoạn. Continue reading

%d bloggers like this: