Daily Archives: 16/01/2018

Chim hoàng yến – 10

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích trồng dâu

qt801

Chương 10

Ứng với sự ỷ lại dần dần vươn mầm của Sầm Duật chính là dục vọng khống chế của Tưởng Ngự Hành. Tuy rằng lúc học cấp hai, Tưởng Ngự Hành đã nửa vô tình nửa cố ý quản thúc Sầm Duật, nhưng lúc đó ít nhiều cũng hơi vô cớ xuất binh (làm việc không có lý do chính đáng), Sầm Duật chịu thì tốt, không chịu thì có vẻ như mình lo chuyện bao đồng.

Nhưng sau khi yêu nhau, nhất là sau khi đã lên giường, chuyện của Sầm Duật không còn là chuyện bao đồng nữa. Continue reading

%d bloggers like this: