Daily Archives: 20/01/2018

Chim hoàng yến – 12

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích hái dâu

qt801

Chương 12

Không lâu sau, Tưởng Ngự Hành dẫn Sầm Duật đến trường đua ngựa chơi thật.

Trời đã trở lạnh lắm rồi, mấy hôm trước mới đổ trận tuyết lớn. Trước lúc ra ngoài, Sầm Duật phải mặc quân phục đặc chủng, còn phải mang bốt da trâu. Tưởng Ngự Hành ngồi chồm hổm dưới đất, nhét ống quần của Sầm Duật vào trong giày, đoạn vỗ bắp chân của hắn: “Chúng ta chỉ đi cưỡi ngựa thôi, em mặc vầy là định vào thành phố chống khủng bố hả? Có cần khoác thêm vest chiến thuật, phối thêm cái khiên chống nổ, lưng đeo khẩu QBU88 cho đủ bộ không?” Continue reading

%d bloggers like this: