Monthly Archives: May 2018

Shipper nghiệp dư

thor1

(Source ảnh: Tea Morgue)

Post này lập ra với mục đích note lại link những dou tui mần (cùng với sự giúp đỡ của những người đẹp thầm lặng khác ❤) và một số ảnh xinh tươi lượm lặt.

OTP: Thorki, còn lại gì cũng ship! Continue reading

%d bloggers like this: