Monthly Archives: August 2018

[Kịch truyền thanh] Tượng Tâm

Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng đã có kịch truyền thanh kỳ 1 rồi nha ^^

Kịch bản kịch truyền thanh thì có hơi khác truyện một tí xíu, cũng không ảnh hưởng gì, mọi người nghe vui vẻ ~

st2st1  Continue reading

%d bloggers like this: