Category Archives: thời thượng

Thời Thượng Tiên Sinh – 101

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 101

Phiên ngoại 3 – Nhật kí quay phim (3)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 100

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 100

Phiên ngoại 2 – Nhật kí quay phim (2)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 99

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 99 – Phiên ngoại 1

Nhật kí quay phim (1)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 98 (Hoàn chính văn)

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 98

Tay trong tay và cuộc sống hạnh phúc. . .

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 97

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 97

Giận thật rồi và đưa ra ý kiến. . .

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 96

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 96

Bị uy hiếp và màn cứu người hiếm thấy. . .

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 95

Chương này dài quá sức tưởng tượng (hơn 40 trang word), hai người phải chia ra làm mới kịp tiến độ. Định chia làm hai lết từ từ mà thôi quyết định quất luôn cho nó… hoàn lẹ lẹ (_ _!)

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 95

Ván bài có vấn đề và vô cùng trùng hợp. . .

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 94

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 94

Tài năng bẩm sinh và không được ăn khuya. . .

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 93

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 93

Tôi cũng muốn đi và mô phỏng ván đấu. . .

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 92

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 92

Sét đánh ầm ầm và phải bảo vệ em. . .

Continue reading

%d bloggers like this: