Category Archives: Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

TSCQQCNH 14

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

14, Đưa tiễn và bọn bắt cóc. . .

Continue reading

TSCQQCNH 13

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

13, Chúng ta và ban đêm

Continue reading

TSCQQCNH 12

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

Hiện tại Nấm OFF tới khi nhận được hàng để up, máy tính bạn Mika hư rồi mình khog có hàng =]]]]]]]]]

12, Bông tuyết và thủy tinh.

Continue reading

TSCQQCNH 11

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

11, Ghét học và tư tâm

Continue reading

TSCQQCNH 10

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

10, Đóa hoa và người đàn ông

Continue reading

TSCQQCNH 9

 Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

9, Phủ phục và cha.

Continue reading

TSCQQCNH 8

 Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

8, Đèn đỏ và xuất ngũ

Continue reading

TSCQQCNH 7

Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

7, Vào thành phố và ngủ chung

Continue reading

TSCQQCNH 6

Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

6, Khắc khẩu và giúp đỡ

Continue reading

TSCQQCNH 5

Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

5, Vui đùa và bàn tay.

Continue reading

%d bloggers like this: