Category Archives: TSCTT

Cầu bất đắc (Trùng sinh chi Tô Trạm)

Một cái đoản huynh đệ ngọt ngào đáng yêu tặng mọi người dịp 1/5.

Biên tập: Hà An | Nana

Tác giả: Dung Tử Hành Hành

Cầu bất đắc

“Cầu bất đắc” là một trong bát khổ của nhà Phật, gồm sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội, ngũ uẩn. “Cầu bất đắc” là mong muốn mà không đạt được.

Tô Trạm bị nhốt dưới tầng hầm Tô gia, cậu đã chạy trốn ở vùng núi miền Bắc Myanmar hơn một tháng, từ một vị Tô gia nhị thiếu cao quý xinh đẹp trở thành một tên người rừng, vậy mà cuối cùng vẫn bị Tô Phiếm, hay nói đúng hơn là bị thuộc hạ từng đi theo mình bắt lại. Người mà Tô tướng quân để cho cậu, dưới đủ loại thủ đoạn của Tô Phiếm, tất cả đều phản bội và trở thành người của hắn.

Tô Trạm bị còng cả tay và chân, ngồi trong góc không phát ra tiếng nào, ngoại trừ đôi hàng mi dài vẫn đẹp tới kinh người như trước, thì chẳng còn nhìn ra chút thể diện nào nữa. Triệu Cẩm Trình là sĩ quan phụ tá của cậu, cha hắn là một trong những sĩ quan phụ tá từng đi theo Tô tướng quân, đến khi hắn trưởng thành cũng đi theo nhị thiếu gia của Tô tướng quân. Tuy nhiên, Tô đại thiếu dùng tính mạng cả gia đình hắn để uy hiếp, hắn không thể không làm việc cho đại thiếu. Continue reading

%d bloggers like this: