Tag Archives: Cung tâm loạn thế

CTLT 2

Continue reading

Cung Tâm Loạn Thế 1

Minh Họa + Nội Dung phần 1: Hyu – [my seme] =]]

Phần 1 hơi cẩu huyết 1 chút do em nó chỉ lo coi phim sến và truyện sến , nhưng ko sao, phần 2 sắp tới bạn Nấm đây sẽ chen mỏ vào góp nội dung nên sẽ bớt đc chút đỉnh =]]

Mọi người vào ủng hộ cho bạn ấy lên tinh thần nhá, lần đầu tiên bơn ý vẽ truyện dài đó =]]

Continue reading

%d bloggers like this: