Tag Archives: Diễm Luyến tàn Đồng

DLTĐ-Chương 21~23

Chương 21

Continue reading

DLTĐ-Chương 20

Chương 20

Continue reading

DLTĐ – Chương 19

Chương 19

Continue reading

DLTĐ-Chương 18

Chương 18

Continue reading

DLTĐ-Chương 16+17

Chương 16

Continue reading

DLTĐ-Chương 14+15

Chương 14

Continue reading

DLTĐ-Chương 13

Chương 13

Continue reading

DLTĐ-Chương 12

Chương12

Continue reading

Diễm Luyến Tàn Đồng-Chương 11

Chương 11

Continue reading

Diễm Luyến Tàn Đồng-Chương 10

Chương 10

Đại phu nói cho dù không nhìn thấy, nhưng để cho y tiếp xúc với ánh mặt trời vẫn tốt hơn. Có cơ hội hồi phục  chút thị lực luôn luôn hảo, cho dù khả năng là nhỏ bé như vậy.

Continue reading

%d bloggers like this: