Tag Archives: Hổ môi

Hổ Môi – 5 [Toàn văn hoàn]

Chương 5: Bí mật của Mễ Tam Mễ Thất

Chỉ cần có hô hấp,

Liền có bí mật.

Bí mật của Văn Tam Lang ,

Là mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày mỗi đêm , Continue reading

Hổ Môi – 4

Chương 4: Một ngày của Văn Tam Lang

Một mãnh hổ sặc sỡ hóa thành hình người,

Vô số con mãnh hổ sặc sỡ hóa thành hình người.

Vô số con mãnh hổ sặc sỡ hóa thành hình người đem Mễ Tam Mễ Thất bao vây ở trung tâm.

Toàn bộ thế giới đều là tiếng hổ, răng nanh đan xen, mắt hổ trợn lên.

“Là ngươi! Là ngươi! Ngươi ăn tiên của chúng ta! Ngươi cũng là hổ tinh! Ngươi cũng là hổ tinh!” Continue reading

Hổ Môi – 3

Chương 3: Tìm kiếm cô nương Thiên Hạ Vô Song

Làn gió thơm dẫn tới trời rộng lớn,

Trăng mây cùng bái địa tiên.

Hắn vì cùng y môi ước,

Bôn ba lao lực,

Mưa gió không hối, Continue reading

Hổ Môi – 2

Chương 2: Sinh kế của đại mập mạp Mễ Tam Mễ Thất

Ba trăm sáu mươi nghề

Nghề nào cũng có trạng nguyên

Từ kỹ nữ đến tú bà

Đậu khấu cũng có thể mài thành yêu Continue reading

Hổ Môi – 1

Chương 1: Phiền não của anh hùng đánh hổ Văn Thanh Dung

Phiền não rốt cuộc là cái gì vậy?

Nó có thể có ở giữa lông mày của thiếu nữ tuyệt sắc chờ chồng.

Có thể là bệnh bất lực của lão nhân mập mạp

Nó có thể là nhi tử chí hiếu vừa mới chết cha

Cũng có thể là anh hùng đánh hổ cô độc bị bóng đè

Tóm lại,

Phiền não là một bí ẩn, từng đám vây quanh ngươi. . . . . . Continue reading

[Gift] Hổ Môi – Thập Phương

 

Tên truyện: Hổ môi

Tác giả: Thập Phương

Thể loại: Xuyên qua, cổ đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Vũ

Beta: Yu Ming

Nội dung

Một người là quý công tử thế gia hiển hách, một người làm nam bà mối hiếm có xưa nay. Một đoạn nhân duyên nhờ hổ mà nên, một đoạn cố sự tìm kiếm cô nương “thiên hạ vô song” 

Mượn nhà nàng : Thập Nhân Thập Sắc 

Bộ này làm tặng sn Nấm tình iu của ta 

P/S: Đừng hỏi sao ta chọn bộ này, vì nó ngắn, mà nghe đọc xì poi dễ thương quá, nên chọn làm tặng Nấm ^^ ( à bộ này thanh thủy văn nhá, đừng ai hy vọng xôi thịt ở trong nỳ )

*hổ môi: hổ làm mối =]]

Quà 29/10

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5 

-Hoàn-

%d bloggers like this: