Tag Archives: thế giới này điên rồi

Thế Giới Này Điên Rồi – 24

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, chúc anh ưu tú tìm vợ thành công (҂`з´) 

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 24

Tìm vợ

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 23

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 23

Quán bar

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 22

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 22

Chuyển nhà

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 21

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 21

Giả bộ ngủ

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 20

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 20

Chìa khóa

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 19

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 19

Đối xử

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 18

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 18

Đêm mưa

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 17

 

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 17

Tự mình hại mình

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 16

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 16

Xuất viện

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 15

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 15

Kế hoạch

Continue reading

%d bloggers like this: