Tag Archives: Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

TSCQQCNH 37-38 (Hoàn)

Ủng hộ Thiên Hữu nha mọi người, bộ đó từ nay sẽ ra đều đều …

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

37, Phiên ngoi: Món quà tng papa

Continue reading

TSCQQCNH 35-36

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

35, Qua đời và nước mt

Continue reading

TSCQQCNH 33-34

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

33, Thu thp tư liu và trêu đùa

Continue reading

TSCQQCNH 31-32

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

31, Li cm ơn và tiêu tan

Continue reading

TSCQQCNH 30

nhớ nhầm ùi sr mnguoi` hen , H hình như chương sau hay sau  nữa cơ @o@

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

30, Khó chu và em trai. . .

Continue reading

TSCQQCNH 29

H típ nhé~

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

29, Cà chua và hương v. . .

Continue reading

TSCQQCNH 28

dạo này mình bận quá, nhà Mika thì có việc 2 đứa mình cố hết sức rồi , mong mnguoi thong cảm

p.s: Côme là công công công công……..ôi trời ơi TT_TT

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

28, Mưa lnh và sinh bnh

Continue reading

TSCQQCNH 27

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

27, Hoàn tr và cười trong nước mt

Continue reading

TSCQQCNH 26

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

26, Giúp đỡ và ngã xung

Continue reading

TSCQQCNH 25

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

25, Cai nghin và vi vã

Continue reading

%d bloggers like this: