Daily Archives: 21/12/2016

Vote nhảm nhí

Nhân dịp đang làm phiên ngoại Kim bài đả thủ, tui nổi hứng làm vài cái vote liên quan đến truyện, mọi người vote cho vui =))))))))

Vote mang tính chất nhảm nhí xin đừng xem là thật =)))))) Continue reading

%d bloggers like this: