Tag Archives: thời thượng

Thời Thượng Tiên Sinh – 111 (Toàn văn hoàn)

Chương cuối thật rồi…

Thím editor lại lặn nữa, các nàng chịu khó sống chung với trình edit của beta vậy. 

043 

Bắt đầu từ mai nghỉ xả hơi khoảng 2-3 ngày để lấy lại sức nhé.

014

____________

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit, Beta: Nana

***

Phiên ngoại 13 – Chương 111

Nhật kí quay phim (13)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 110

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 12 – Chương 110

Nhật kí quay phim (12)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 109

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 11 – Chương 109

Nhật kí quay phim (11)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 108

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 10 – Chương 108

Nhật kí quay phim (10)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 107

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 9 – Chương 107

Nhật kí quay phim (9)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 106

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 8 – Chương 106

Nhật kí quay phim (8)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 105

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 7 – Chương 105

Nhật kí quay phim (7)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 104

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 6 – Chương 104

Nhật kí quay phim (6)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 103

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 5 – Chương 103

Nhật kí quay phim (5)

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 102

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 4 – Chương 102

Nhật kí quay phim (4)

Continue reading

%d bloggers like this: