Daily Archives: 05/02/2012

LNCNS-Chương 10 ~♥~ Vol 3

Chương 10

Sau một năm, cả Kỳ Tư thành từ trên xuống dưới có thể nói là không có một người nhàn rỗi.

Trừ bỏ vốn ngoài  nhất nhất thực hiện xây dựng , thành hơn trăm vạn dân số, không thể nào không có tiêu phí, vì vậy mặc dù bên ngoài trong trạng thái chiến hỏa liên miên, hoạt động thương nghiệp ở Kỳ Tư khoảng mấy trăm năm có thể nói là đạt tới trình độ cực thịnh chưa bao giờ có.

Một trong những nguyên nhân: nơi này không có chiến tranh, mặc dù bên ngoài ngăn chặn Phi Tề, nhưng thương nhân dù sao cũng là thương nhân, nơi nào có lợi liền chạy về nơi đó, nhiều khi một chút ngăn chặn ngược lại sẽ làm cho thương phẩm càng tranh đoạt lôi cuốn hơn, khiến cho thương nhân càng đổ xô vào. Continue reading

%d bloggers like this: