Daily Archives: 17/02/2015

Khoe mẽ xíu

………….

…………………………

……………………………………………..

Trong cuộc đời, lần đầu tiên đi xin per thành công, mà lại còn là cái người mà tui nghĩ sẽ khó mà xin được… Lại còn ngay cái bộ tui thích nhất, cảm giác rất là phiêu…

Continue reading

%d bloggers like this: