Daily Archives: 24/02/2015

Siêu đoản văn

Năm nay của ít lòng nhiều, coi như món quà (sau) Tết nho nhỏ nhóe =))

Đây là những siêu đoản lượm lặt từ doanvandammy, có trùng với ai thì… chịu…

______________

1❤ 

Nhà trẻ: “Cậu hun tui một cái, cây kẹo này cho cậu”.

“Chụt~”

Cấp hai: “Cậu hôn tớ một cái, tớ cho cậu chép bài tập”.

“Chu~” Continue reading

%d bloggers like this: