Daily Archives: 27/09/2011

NLKT-chương 16

Chương 16 : Âm mưu

“Cửu nhi hôm nay có việc?”

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn thấy Nguyệt Lạc sáng sớm tỉnh dậy, có chút nghi hoặc hỏi .

Continue reading

NH-Chương 4

Chương 4

“Sau đó tôi liền nói anh của ngài ấy đã trả tiền rồi,ngài ấy có vẻ rất kinh ngạc, ngài ấy nói là không có anh trai…… Tôi cũng không nhớ rõ sau đó ngài ấy nói gì nữa……” nữ y tá nhăn mày nhớ lại, “Đúng rồi! Ngài ấy  hỏi tôi có gương không, hơn nữa có vẻ thực kích động.”

Continue reading

%d bloggers like this: