Daily Archives: 07/01/2012

NTKT-Chương 54+55

Chương 54: Triền miên [H]

“Bây giờ còn lạnh không?” Người nọ ngửa đầu nhìn y.

“. . . . . . Không lạnh. . . . . .”

“Phương pháp kia quả nhiên hữu dụng.” Dung Thành miễn cưỡng cười một tiếng. Chính là đối với hắn mà nói, hơi tự làm khổ mình một chút. Trời mới biết chỗ đó của hắn sắp ngạnh đến nổ tung.

“Trở về vẫn phải  uống chút canh gừng, rồi ngâm ôn tuyền, hàn khí xâm thể, làm không tốt ngươi lại thành bệnh căn mất.”

“. . . . . .”

Đang nói, chỉ nghe phía ngoài “hu” Một tiếng, xe ngựa chậm rãi phanh lại, thanh âm Tùy Nghị xuyên qua rèm truyền vào: “Bệ hạ, điện hạ,đã đến hành cung.” Continue reading

%d bloggers like this: