Daily Archives: 12/06/2013

My Lord, My God II – 41 (PN1)

PN1 = 2 chương nhưng tác giả chỉ chia làm (1) + (2) và gộp chung thành chương 41.

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 41
Phiên ngoại 1: Kĩ nữ của quân Mỹ (1)

Continue reading

%d bloggers like this: