Daily Archives: 17/02/2014

Kim Bài Đả Thủ – 6

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 6

Continue reading

%d bloggers like this: