Daily Archives: 27/07/2014

TĐCVQTP 69

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 69

Continue reading

Xúc thủ sinh xuân – Phiên ngoại 1

Chân thành cám ơn bạn miakatama05 đã thông báo và share link raw :)

Xúc Thủ Sinh Xuân

Đường Ny

Thể loại: Ma Huyễn, Tây Phương, ấm áp, pink, HE

Edit: Mika

***

Phiên ngoại 1

  Continue reading

%d bloggers like this: