Daily Archives: 28/07/2014

Nữ hoàng Ai Cập đồng nhân – Chương 3

Hú hú, ai còn nhớ truyện này hem TvT xin cho iêm động lực để lấp hố =))))

Xin lưu ý 1 lần nữa, câu thoại in nghiêng là Carol và Ryan dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau

NGÀN NĂM TƯƠNG PHÙNG

(Nữ hoàng Ai Cập đồng nhân)

Mika

***

Chương 3

Continue reading

Xúc thủ sinh xuân – Phiên ngoại 2

Xúc Thủ Sinh Xuân

Đường Ny

Thể loại: Ma Huyễn, Tây Phương, ấm áp, pink, HE

Edit: Mika

***

Phiên ngoại 2

Continue reading

%d bloggers like this: