Daily Archives: 23/03/2017

Đường cũ ngắm hoàng hôn – 35

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 35

Lúc gần đến cửa phòng bệnh, Dương Việt Ngôn lướt ngang qua hai cậu con trai, không khỏi khó hiểu tại sao đối phương lại đi ra từ phòng bệnh của Lộ Nhược Bồi. Vào cửa thấy phòng khách không có ai, cửa phòng trong mở rộng, đến gần lại nghe được tiếng khóc, lòng của Dương Việt Ngôn cũng chùng xuống, sợ rằng tình trạng của Lộ Nhược Bồi không ổn. Continue reading

%d bloggers like this: