Tag Archives: nhật ký cửu vĩ hồ

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 47

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

47, Quay về Khu Rừng Ma Thú

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 42 + 43

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

42, Trứng nở ra cái chi?

Cửu Vĩ Hồ mà đi ấp trứng thật sự là quá manh rồi, thử nghĩ xem, một con hồ ly to lớn cuộn mình không nhúc nhích, trông như một quả cầu, trong lòng lại ôm một quả trứng, chín cái đuôi hỗ trợ bọc nó lại.

Lyga đã ấp trứng được khoảng một tháng rồi. . . . . . Continue reading

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ 5

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

5, Cầu yêu.

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 3

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

3, Không lông không vảy

 

Continue reading

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 2

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

2. Nuôi nhốt

Continue reading

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 1

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

1. Khu rừng của ma thú

Continue reading

%d bloggers like this: