Category Archives: Cửu vĩ hồ

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 49

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit + Beta: Mika

oOo

49, Mèo lớn sinh rồi!

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 48

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit + Beta: Mika

oOo

48, Mùa xuân sắp đến rồi!

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 47

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

47, Quay về Khu Rừng Ma Thú

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 46

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

46, Mèo lớn mang thai rồi!

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 45

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

45, Về nhà

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 44

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

44, Tiểu Qua

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 42 + 43

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

42, Trứng nở ra cái chi?

Cửu Vĩ Hồ mà đi ấp trứng thật sự là quá manh rồi, thử nghĩ xem, một con hồ ly to lớn cuộn mình không nhúc nhích, trông như một quả cầu, trong lòng lại ôm một quả trứng, chín cái đuôi hỗ trợ bọc nó lại.

Lyga đã ấp trứng được khoảng một tháng rồi. . . . . . Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 41

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

41, Cả nhà Hoa Dao đến thăm

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 40

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

40, Mùa đông sắp đến

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 39

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

39, Kế vị

  Continue reading

%d bloggers like this: