Daily Archives: 06/12/2012

TSCCT – 8

Hic hic, mấy cái môn học làm t beta mà mún líu lưỡi T__T

 

8, Tođàm

 

Cố Thanh luôn ước mơ được học đại học, nhưng cậu biết cuộc sống sẽ không bao giờ thuận buồm xuôi gió.

Continue reading

Y Sinh Thế Gia – 31

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

 Edit: Ảo Vũ

BetaNana

***

— Tớ tên là Từ Cẩm Niên, Từ trong gió mát từ từ, Cẩm trong cẩm tú sơn hà, Niên trong niên hoa tự thủy. Thiệu Vinh, xin cậu lần sau đừng có quên tên tớ nữa, như vậy sẽ tổn thương tâm hồn tớ cực kì nghiêm trọng.

【 Tập 6: Từ Cẩm Niên 】

 

Chương 31 Continue reading

%d bloggers like this: