Daily Archives: 19/12/2012

VDCBQMG – 72

Chương 72

Lại sấm Vạn Ma điện (9) Bá tước Vampire (thượng)

“Trong Suốt giá trị may mắn của cậu có phải rất cao hay không, vậy mà cũng bị cậu gây ra nhiệm vụ phụ tuyến JQ.” Mèo Muốn Bị Cá Ăn mặt 囧 nói, “Quái đột nhiên biến thân thành NPC gì gì đó chắc chỉ trong cái trò chơi này mới có đi?”

Đã quen nhìn Trong Suốt và Hội trưởng hai người kì quặc lúc thì giá trị may mắn bạo phát lúc thì rớt xuống đáy cốc, những người khác một lần lại một lần cảm thán RP quá mức quỷ dị của hai người này, thật không biết tổ tiên của bọn họ có phải bị nguyền rủa không. Continue reading

%d bloggers like this: