Daily Archives: 10/05/2013

Y Sinh Thế Gia – 76 (2) – Hoàn Chính Văn

Hôm nay tự nhiên nổi hứng, năng suất quá, hoàn chính văn luôn rồi nè ╥_╥

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: o Vũ

Beta: Nana

***

Chương 76 (2)

Đại kết cục

Continue reading

%d bloggers like this: