Daily Archives: 11/05/2013

NLKT – Chương 10 ~ Q4

Chương 10: Thân phận tiểu thú

 

Hiên Viên Khuynh Thế cầm chặt “Lôi thiên cực nhận” , nhìn như tùy ý vung một cái, nhưng giống như có loại quỹ tích thâm ảo ở hoạt động.

 

Mọi người thấy cái quỹ tích này, bất giác đều có chút hoảng hốt, giống như xem xét đến cái gì, rồi lại thật như nhìn không đến.

Continue reading

%d bloggers like this: