Daily Archives: 31/10/2013

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu vĩ hồ 6

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

6, Đội lính đánh thuê xâm nhập

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 5

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 5

Người đàn ông ưu tú

Continue reading

%d bloggers like this: