Daily Archives: 20/04/2012

LTTB 5

Có lỗi type báo t ngay nhé phụ t một tý đi t soi 2 lần rồi mà dài quá nên chắc chắn sót , cảm ơn

Chương 5

Tuyết Cầu một đường chạy như bay, rốt cục chạy tới Thái Sơn trước khi mặt trời lặn rồi. Ở phụ cận dọc đường đi đã có vài yêu tinh đồng loại, mang theo vẻ mặt cô đơn. tốp năm tốp ba bắt đầu trở về .

Chẳng lẽ đã kết thúc? Không thể nào! Tuyết Cầu túm lấy một tráng hán khóc tới mắt đỏ hoe hỏi: “Vị đại ca này, xin hỏi chinh thí lần này có phải đã kết thúc hay không ?”

Continue reading

%d bloggers like this: