Daily Archives: 02/05/2015

[ML] Sói Đi Thành Đôi – Vu Triết

lhts

Sói Đi Thành Đôi 

(Lang Hành Thành Song)

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn (107 chương)

Biên tập: Nana | Đông Thiên Continue reading

%d bloggers like this: