Daily Archives: 29/07/2016

Sói Đi Thành Đôi – 102

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 102

Men rượu xộc lên thật.

Nằm xải lai thế này cảm giác như rượu đã lan ra khắp não. Continue reading

%d bloggers like this: