Daily Archives: 04/07/2016

Lạc Nghiệp – PN Lợi Diệu Dương

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Lợi Diệu Dương

Phù sinh nhược mộng.

*Cuộc đời phù du như giấc mộng.

Chẳng nhớ đã thấy câu này ở đâu, đôi lúc Lợi Diệu Dương châm cho mình điếu thuốc, giữa làn khói trắng lượn lờ, hắn thường cảm thấy đời mình cũng giống thế, mịt mờ mà hư ảo. Continue reading

%d bloggers like this: