Daily Archives: 23/10/2016

Tượng Tâm – 26

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 26

Ba lô bị mất, trên người cả hai chỉ còn lại duy nhất hai món vũ khí, không có bản đồ, cũng chẳng có đèn pin, chỉ có thể dựa vào chút ký ức còn sót lại tìm đường về. Trời vẫn mưa tầm tã, quần áo ướt nhỏ nước tong tỏng, mặc dù tình hình gay go như thế, hai người cũng không dám dừng lại dù chỉ một phút, thiên nhiên nào biết nói đạo lý, chẳng biết khi nào nguy hiểm lại xuất hiện.

“Sớm biết vậy đã đốt khói tín hiệu rồi.” Tư Mã Tĩnh Vinh rầu rĩ nói. Continue reading

%d bloggers like this: