Daily Archives: 29/10/2016

Tượng Tâm – 29

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 29

Sau khi thực tập kết thúc, Lê Thúy bắt đầu tập trung chuẩn bị thi, cậu học hiểu nhanh, hồi thực tập từng được tiếp xúc thực tế, lý luận và thực tiễn đều thông hiểu, vì thế tiến bộ rất nhanh. Continue reading

%d bloggers like this: