Daily Archives: 03/10/2016

Về Tượng Tâm

Tình hình là trước đó tác giả có gửi tui 20 chương đã sửa trước, tui edit tới chương 14 có pm hỏi thì tác giả bảo bản hoàn chỉnh chắc tầm trước tháng 11 vì tác giả cần tham khảo thêm về bệnh tim và những thứ liên quan này nọ. Tui tưởng chắc phải chờ lâu nữa mà hôm nay đã thấy đăng bản full rồi 😘😘 

Đọc qua thì thấy có vài chi tiết gần như đổi hẳn so với bản cũ, và thú thật thì tui thích cái mới hơn, thấy nó logic hơn :)) Ngoài ra thì truyện dài hơn xíu so với bản cũ (cụ thể là dài hơn 10k chữ) mà sao rút xuống 56 chương không biết, vị chi một chương sẽ dài ra 🏃🏻, phiên ngoại vẫn như cũ. 

Tui mới đọc phân nửa thì thấy vậy, tối về đọc nốt phần còn lại, mà đọc phần mới này lại thấy thương em công của tui hơn trước nữa, nói thiệt 😂😭

%d bloggers like this: