Monthly Archives: October 2013

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu vĩ hồ 6

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

6, Đội lính đánh thuê xâm nhập

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 5

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 5

Người đàn ông ưu tú

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 85

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 85

Anh không có ghen và anh yêu em. . .

Continue reading

TĐCVQTP 57

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 57

Continue reading

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ 5

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

5, Cầu yêu.

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 84

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 84

Buổi tra hỏi và cùng đến bệnh viện. . .

Continue reading

Chúc mừng sinh nhật Nấm!!

Hôm nay, 29/10, là ngày sinh nhật của Nấm rơm nướng thương mến!!

tumblr_mqxx57LeMC1sbhz3go1_400

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu vĩ hồ 4

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

4, Ăn vụng (kèm tiểu kịch trường)

Continue reading

Thế Giới Này Điên Rồi – 4

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 4

Sự thật

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 83

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 83

Bận rộn giúp đỡ anh hai và người cậu yêu là ai. . .

Continue reading

%d bloggers like this: