Daily Archives: 23/04/2014

Đặc Chủng Dong Binh – 42 (1)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 42 (1)

Thử một chút

Continue reading

Thông báo chót

Bây giờ như thế này, mình quyết định sẽ drop bộ TG luôn từ đây. Lẽ ra lúc đầu mình nên thông báo drop luôn chứ không nên làm cái bảng vote đó, xin lỗi những ai đã vote đồng ý, bởi vì nếu đã hết nhiệt huyết thì có làm nữa cũng không giữ được cái lửa ban đầu.
Continue reading

%d bloggers like this: