Daily Archives: 29/03/2016

Sói Đi Thành Đôi – 80

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 80

Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, tuy nhiệt độ vẫn còn rất thấp nhưng ánh mặt trời chói sáng, gió cũng không lớn.

Trước khi ra khỏi cửa, vì hưng phấn quá độ mà Khưu Ngạn chạy lòng vòng khắp nhà đến nỗi mồ hôi đầm đìa, bị Khưu Dịch phạt đứng hai mươi phút, đợi đến khi mồ hôi trên người khô hết, nhóc mới bọc áo lông dày cộm ra cửa. Continue reading

%d bloggers like this: