Daily Archives: 25/03/2016

An Cư – 50 + 51 + 52 (Hoàn chính văn)

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 50

Một ngày mới toanh

Hôm sau khi An Cúc Nhạc tỉnh dậy, Kiều Khả Nam đã đi rồi.

Y đỡ đầu, đã lâu không uống nhiều như thế, mỗi khi say rượu cảm giác đều rất tệ, nhìn mình mặt mũi trắng bệnh như người chết trong gương, An Cúc Nhạc nhếch miệng, vẫy tay chào hỏi người trong gương: “Hello, thi thể.” Continue reading

%d bloggers like this: