Daily Archives: 04/06/2016

Lạc Nghiệp – 8 (Vĩ thanh)

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Vĩ thanh

Vì yêu lạc nghiệp

“Sang trái một chút, sang trái một chút… không không, sang phải một chút, lệch rồi, lệch rồi!” Continue reading

%d bloggers like this: