Daily Archives: 03/12/2011

XVCNQĐ – Chương 1

Chương 1: Lần đầu tới dị giới

Continue reading

VDCGHQS-Chương 16

Chương 16:

Tử La Lan một chân vừa bước ra cửa khoang thuyền, máy tính liền phát ra thanh âm An Nặc login.

Tử La Lan lấy tốc độ phản ứng nhanh nhất cuộc đời —— tuy rằng lúc trước Tạp Lạc Tư xưng là phản ứng ốc sên, tiến vào trò chơi.

Continue reading

NLKT-Chương 6 – Q2

Chương 6: Thoát Hiểm

Continue reading

%d bloggers like this: