Daily Archives: 16/12/2011

NTKT-Chương 40+41

Chương 40: Quan hệ khó nói lên lời

Dung Thành không biết chính mình tại sao muốn cùng Hoàn Ân nói những lời này.

Có lẽ, bởi vì y cùng  mình không hề có lợi ích gì, hơn nữa chiến tranh chấm dứt sẽ về nước, không còn ở một chỗ nữa.

Những lời này, hắn không có khả năng cùng Thái Phó nói, không có khả năng cùng cung nữ thái giám nói, càng không thể cùng mẫu hậu nói, giấu ở trong lòng rất lâu, cuối cùng tìm được một người nói ra, đúng là vô cùng vui sướng.

Continue reading

%d bloggers like this: