Daily Archives: 27/12/2011

Thông báo về TSCNA

chẹp đã beta lại 10ch, sẽ có thay đổi nha, từ “ca”-> anh , và sẽ cố bỏ hết hán việt có thể

~~~~~~~~~~~~~~

tạm  thời t sẽ khóa pass hết 10c để beta lại, khi nào beta xong t mở lại nha, cảm thấy còn nhiều Hán Việt quá ^^

 

%d bloggers like this: