Daily Archives: 06/12/2011

Nhập Hí-Chương 34

Chương 34

Continue reading

NLKT-Chương 7 – Q2

Chương 7: Luân hồi chi tâm

Continue reading

VDCBQMG – Chương 4

Chương 4: Tổ đoàn

Sau khi cùng NPC thôn trưởng cò kè mặc cả không có kết quả, “Tiểu Trong Suốt” Lộ Nhân Già đành bị buộc bước trên lộ trình thôn ngoại TâyNamtrên núi Vô Danh tìm kiếm Vô Danh yêu.

——Tên thiết kế viên nào đặt tên lại không chịu trách nhiệm như thế a!

Dọc theo đường đi tuy rằng đều là quái cao cấp, nhưng cũng may trong suốt đại thần này phi thường cấp lực chiếu cố cậu, một đường đi đến chân núi đều không có một quái nào chú ý tới sự tồn tại của cậu. Continue reading

%d bloggers like this: